چارچوب – اعدام در بلوچستان

اعدام، عملی خلاف حقوق بشر که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به امری روزمره تبدیل شده باز هم دو قربانی جدید گرفت.

بهنام و شعیب ریگی، دو شهروند بلوچ که در پرونده ای سراسر ابهام به اعدام محکوم شدند و حکم آنها ۲ روز قبل اجرا شد! در این پرونده شخص دیگری به نام حامد ریگی هم حکم اعدام دارد اما اجرای حکم برای ایشان موقتا به تعویق افتاده است.

اما اعدام این دو نفر، فراتر از اعدام دو شخص، که به عنوان یک پدیده بزرگتر باید مورد توجه قرار بگیرد، پدیده ای که در آن سه انسان در روندی غیرقانونی احکام اعدام دریافت میکنند و با گذشت دو سال تنها وقتی که برای اجرا به قرنطینه منتقل میشوند خبری از آنها منتشر میشود و آن هم اونقدر دیر که در واقع فقط جامعه را به تماشای مرگشان دعوت میکند و این یک پدیده منفرد نیست. این اتفاقی است که در بخشهای مختلف کشور هم رخ میدهد اما در بلوچستان و خوزستان شدت بیشتری دارد.

کارشناس: حبیب سربازی – دبیرکل حزب راجی تپاکی بلوچستان