اعتصاب یک زندانی معلول سنی مذهب در زندان ارومیه

یک زندانی معلول مذهبی اهل سنت در پی عدم رسیدگی به وضعیت این زندانی، در سالن زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب زد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، روز پنجشنبە ٢٧ شهریور ٩٩، اکبر رشیدی، زندانی سنی مذهب با درجە معلولیت بسیار شدید محبوس در زندان مرکزی ارومیە، در حین بازدید حمزە بروجنی، مدیرکل زندان های استان آذربایجان‌غربی، در سالن این زندان دست بە اعتصاب زد.

بە گفتە یک منبع مطلع، حمزە بروجنی برای رسیدگی بە اعتصاب یک روزە ۴۵ زندانی سیاسی و مذهبی زندان ارومیە و شنیدن خواستەهای آنها بە زندان رفتە بود، کە اکبر رشیدی در حین بازدید وی بدون ویلچر در کف سالن اعتصاب نمود.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، بروجنی همانجا بە دادستان تماس گرفته و گفتە است چرا بە وضعیت این زندانی رسیدگی نمی‌شود و اصلا وی نباید اینجا باشد.

گفتنیست کە اکبر رشیدی با پیشنهاد زندانیان محبوس در بند سیاسی بە دلیل عدم توانایی نگهداری و مواظبت از او بە بند بهداری مخصوص معلولین، زخمی‌ها و بیماران صعب‌العلاج منتقل شدە است.

اکبر رشیدی کە مادرزادی دارای معلولیت بوده و براساس طبقه بندی سازمان بهزیستی، معلولیت شدید دارد. ( یک دست و دوپا کاملا فلج).

آقای اکبری روز سەشنبە ١٨ تیر ١٣٩٨، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و بە مدت ۴٨ روز در سلول های انفرادی این ادارە نگهداری و روز شنبە ١۶ شهریورماه همان سال، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

قابل ذکر است نامبرده ۱۷ سال است که تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و به تنهایی حتی قادر به انجام امورشخصی خود نیست.

این شهروند کُرد سنی مذهب، بهمن ماه سال ۹۷، از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”بغی و عضویت در گروه های جهادی“ بە تحمل ١۵ سال حبس، بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ بە ۵ سال حبس و بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل یک سال حبس محکوم شدە است کە وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، سنگین ترین مجازات برای او اعمال می شود.

رسول رشیدی برادر اکبر نیز روز پنج شنبە ١٠ مرداد ٩٨، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام “عضویت در گروه های جهادی و بغی” بە تحمل ١۵ سال حبس محکوم شدە است.