اعتصاب کارگران شرکت ساخت مخازن نفت در کوه مبارک جاسک

کارگران شرکت کیسون که کار ساخت مخازن نفت در کوه مبارک جاسک را برعهده دارند، اعتصاب کردند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۹، کارگران شرکت کیسون که کار ساخت مخازن ذخیره سازی نفت را بر عهده دارند، به علت عدم پرداخت حقوق و مزایای سه ماهه و عیدی خود به مدت دو روز است که دست از کار کشیده اند.

این کارگران از روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه دست به اعتصاب زدند و خواستار واریز حقوق معوقه خود توسط کارفرما هستند.

یکی از کارگران این شرکت گفته، «مشخص نبودن مبالغ قرار دادها طبق قانون کار و موضوع مرخصی از جمله ابهامات کارگران است که این شرکت حاضر نیست یک نسخه از قرار داد را در اختیار ما بگذارد.»

به گفته این منبع، «کارگران اعتصاب کننده خواستار پرداخت معوقات مزدی خود هستند اما مسئولین شرکت آنها را تهدید به اخراج کرده اند.»

همچنین گروهی از کارگران بومی این شرکت نیز در ماه های گذشته توسط مسئولین این شرکت اخراج شده بودند.