اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی در زندان دیزل آباد کرمانشاه

یک زندانی سیاسی اهل ثلاث باباجانی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه محبوس دست بە اعتصاب غذا زدە است.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، روز یک شنبه ۲۴ فروردین ماه ۹۹، اسماعیل مریدی زندانی سیاسی شهروند اهل ثلاث باباجانی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه بە نشانە اعتراص بە رد درخواست مرخصی و یا آزادی مشروط از سوی نهادهای امنیتی این زندان دست بە اعتصاب غذا زدە است.

اسماعیل مریدی ٧ خرداد ٩۴ از سوی نیروهای نیروهای سپاه نبی اکرم کرمانشاه بازداشت و از سوی شعبە چهارم دادگاه انقلاب کرمانشاه بە اتهام همکاری با پژاک بە تحمل ١٠ سال حبس محکوم شدە است.

یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، طی مصاحبەای با هەنگاو اعلام کرد کە، باوجودی کە وی نیمی از دوران محکومیت خود را سپری نمودە تاکنون بە مرخصی اعزام شدە است و اقدامات مکرر خانوادە برای عفو مشروط و یا اعزام وی بە مرخصتی با دخالت های ادارە اطلاعات و سپاه پاسداران بی نتیجە ماندە است.

گفتنیست کە خبر بازداشت و صدور حکم برای این شهروند کرد تاکنون رسانەای نشدە و هەنگاو بە عنوان اولین منبع پس از ۵ سال این خبر را منتشر می کند.