اعتصاب غذای نامق دلدل زندانی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج

نامق دلدل زندانی اهل سنت محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به عدم اعزام به بیمارستان خارج از زندان از حدود دو هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از هرانا، نامق دلدل زندانی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج که در ۷ ماه گذشته از ناحیه استخوان ران پای راست دچار بیماری شده در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و اعزام به بیمارستان خارج از زندان حدود دو هفته است که دست به اعتصاب غذا زده است.

یک منبع مطلع گفت: “آقای نامق دلدل در هفت ماه گذشته از ناحیه استخوان ران پا دچار ناراحتی و درد شدید شده و مسئولان زندان از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان مخالفت می کنند. از این رو آقای نامق دلدل نیز از حدود دو هفته پیش در اعتراض به عدم اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زده است.”

هرانا در گزارشی مربوط به مردادماه سال ۹۴ خبر از محکومیت ۱۰ ساله این زندانی داده بود.

گفتنی است نامق دلدل زندانی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر که پیش از این به مدت ۳ سال در زندان رجایی شهر کرج زندانی بود، پس از آزادی در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۳ مجددا در شهر بوکان بازداشت و پس از مدتی به بند ۲۰۹ زندان اوین و بعد از آن به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.