اعتصاب غذای حمزه درویش در بازداشتگاه زندان لاکان رشت

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان از روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹، دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش تلویزیون آزادی، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب در زندان لاکان رشت که از مرکز اطلاعات این شهرستان به بازداشتگاه زندان لاکان منتقل شده است در اعتراض به فشار و بدرفتاری بازجویان اطلاعات و نیز پرسنل این زندان از روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹، دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش دریافتی و به نقل از منابع موثق، حمزه درویش گفته است که او را در سلول انفرادی حبس و تهدید کرده اند که: قصد کشتن تو را داریم.

پرسنل زندان لاکان به درخواست اطلاعات انواع روشهای تحقیر و توهین و محرومیت از امکانات بهداشتی و خوراک و پوشاک و تلفن و… را در پیش گرفته اند تا ایشان را وادار به تسلیم کنند.

پدر حمزه درویش با مراجعه به مرجع قضایی ناظر بر پرونده حمزده دوریش در رشت، مراتب اعتراض شدید و نگرانی خانواده را اعلان نموده است.

آقای درویش همچنین به «قاضی» مسئول اعلان نموده در صورتی که نهادهای قانونی داخل کشوردرباره فرزندش به عدالت رفتار نکرده و حقوق او را پایمال کنند به مراجع بین المللی شکایت خواهد برد.

به گفته یک منبع موثق به نقل از پدر حمزه درویش، «قاضی» مسئول پرونده انتقال حمزه دوریش به زندان لاکان طی این دیدار اذعان کرده است که احتمال قتل حمزه دوریش توسط زندانیان جرائم خشن در صورت ورود او به بند عمومی وجود دارد.

خانواده حمزه دوریش، وضعیت نگهداری او را بسیار وخیم و غیر انسانی توصیف کرده و از تمامی فعالان و نهادهای حقوق بشر تقاضای مساعدت دارند.

خانواده آقای درویش اقدام به این اعمال وحشیانه را نوعی انتقام جویی ار فرزندشان دانسته اند که حاضر به همکاری با نهاد های امنیتی نبوده و تسلیم خواسته هایشان نشده است.