اعتراضات سراوان؛ آزادی دو شهروند بلوچ بازداشتی در زاهدان

دو شهروند بلوچ که در جریان حادثه سراوان توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از”کمپین فعالین بلوچ”بهزاد سپاهیان و عبدالطیف ملک‌ زاده که در جریان حادثه سراوان توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بودند، آزاد شدند. 

روز جمعه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰، بهزاد سپاهیان شهروند بازداشتی، از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.

آقای سپاهیان، اسفندماه سال گذشته در جریان شرکت در تجمعات سراوان که در راستای اعتراض به کشتار سوختبران توسط نیروهای نظامی صورت گرفته بود، بازداشت شد.

همچنین روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه، عبدالطیف ملک‌ زاده،فرزند محمد امین شهروند بازداشتی اهل سراوان، از بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان آزاد شد.

 عبدالطیف ملک‌زاده روزهای ابتدایی بازداشت را در یکی از سلول های انفرادی زندان زاهدان سپری کرده است.