اعتراضات بیروت و آینده حزب الله

در پی انفجار بزرگی که در بیروت، پایتخت لبنان اتفاق افتاد، مردم داغدار و خشمگین لبنانی برای اعتراض به خیابانها آمدند و با حرکات نمادین مختلف، مشخصا نشان دادند که مخاطب این اعتراضات چه کسانی هستند. آنان تصاویری از حسن نصرالله را به دار کشیدند و به اشکال مختلف اعلام کردند که خودشان را گروگان حکومت می دانند و البته در موارد مختلف در شعارها و در پلاکاردها خواهان حذف نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان شدند.

با توجه به اعتراضات پیشین مردم لبنان و وجود مشکلات بنیادین، قابل پیش بینی بود که خشم ناشی از انفجار بیروت منجر به وقوع اعتراضات خیابانی شود اما حجم و سرعت رشد این اعتراضات که منجر به تسخیر سه ساختمان دولتی هم شده، باعث تعجب تحلیلگران و رسانه های سراسر جهان شد. عده ای این را به دلیل خشم و نفرت ناگهانی حاصل از انفجار می دانند و عده ای آن را متاثر از حضور و حمایت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و البته تفسیرهای مختلف و متفاوت دیگه ای هم وجود دارد.

کارشناس: آگری اسماعیل نژاد – خبرنگار و تحلیلگر سیاسی