اعتراضات آمریکا و توهمات بی پایان جمهوری اسلامی

چند روزیست که تعدادی از شهروندان ایالات متحده آمریکا در اعتراض به کشته شدن یکی از هموطنان سیاه پوست شان به دست پلیس دست به اعتراض زده اند . قانون اساسی آمریکا هرگونه اعتراض را حق شهروند میداند و آزادی بیان بدون هیچ گونه محدودیتی در قامون اساسی این کشور به رسمیت شناخته شده است . از این جهت علی رقم چندین روز درگیری و اعتراضاتی که گاها به خشونت هم کشیده شده است ، تا کنون هیچ شهروندی آمریکایی کشته نشده است . از سوی دیگر در ایران ، رهبران جمهوری اسلامی به وقاحت بی پایان به دنبال بهره برداری از اعتراضات در امریکا برآمده و مقامات دولت امریکا را دعوت به خویشتن داری و به رسمیت شناختن حقوق شهروندانشان میکنند . این در حالیست که حدود هفت ماه پیش و طی نزدیک به یک هفته اعتراض شهروندان ایران به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین در این کشور ، تعداد نامعلومی از معترضین کشته و زخمی شده اند . خبرگزاری رویترز آمار کشته شدگان در اعتراضات آبانماه در ایران را ۱۵۰۰ نفر تخمین زده است اما آخرین امار رسمی از سوی خود مقامات جمهوری اسلامی تعداد جانباختگان را ۲۳۰ نفر اعلام کرده است . با این وجود چگونه مقامات جمهوری سلامی به خود اجازه میدهند به دولت امریکا توصیه ی مراعات حقوق شهروندی و شنیدن صدای شهروندانشان را داشته باشند ؟