اعتراضات آبان ۹۸؛ ساعد بنفشی به حبس محکوم شد

یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سنندج توسط دستگاه قضایی بە ۲ سال حبس محکوم شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هەنگاو”، روز چهارشنبە ١٠ مهر ٩٩، ساعد سیفی یکی از بازداشت شدگان آبان ماه سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهرستان بە ۲ سال حبس محکوم شد.

طبق این حکم ساعد بنفشی بە دو سال حبس تعلیقی بە مدت ٢٠ ماه محکوم شدە و این حکم رسماً بە وی ابلاغ شدە است. 

گفتنیست کە ساعد بنفشی در جریان اعتراضات آبان ماه گذشتە شهر سنندج بازداشت و پس از مدتی با وثیقە آزاد شدە بود.

این شهروند کُرد پیشتر نیز بە مدت ۳ سال و ۶ ماه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام جمهوری اسلامی زندانی شدە بود.