اصلاح طلبان ، بازنده اصلی انتصابات در ایران

کارشناس برنامه: فرانک چالاک، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از ایران بار دیگر نظام جمهوری اسلامی به دنبال راه انداختن نمایش دیگری از انتصابات در ایران است .مکانیسم و برگزاری انتخابات در ایران همواره با انتقادات بسیاری مواجه بوده است . منتقدان در ایران همواره نظام جمهوری اسلامی را متهم به مهندسی کردن انتخابات کرده و اعلام کرده اند که رهبر نظام با ابزار و امکانهای نامحدودی که در دست دارد مسیر انتخابات را به نفع خود و نهادهای مرتبط با خود تغییر میدهد . شورای نگهبان به عنوان مهمترین این ابزارها همواره با رد صلاحیت کاندیدهای مستقل و منتقد از تشکیل یک مجلس کارآمد جلوگیری کرده است .در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری اما به شکل ویژه شورای نگهبان دست از ابزار نظارت استصوابی برای از میلان خارج کردن تمامی کاندیداهای غیر خودی بهره برد . رهبر جمهوری اسلامی از مدتها قبل خط نشان کشیده بود که مجلس و ریاست جمهوری آینده باید در دست جوانان انقلابی و ولایی باشد . این گفته خامنه ای مجوز رد صلاحیت گسترده از سوی شورای نگهبان تلقی شد . از طرف دیگر بحث تحریم و عدم شرکت در انتخابات در روزهای گذشته به شکل فراگیر در جامعه مطرح شده است . مردم ایران به نمایشی بودن چنین اعمالی از سوی نظام یقین یافته اند .کارشناس برنامه: فرانک چالاک، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از ایران بار دیگر نظام جمهوری اسلامی به دنبال راه انداختن نمایش دیگری از انتصابات در ایران است .مکانیسم و برگزاری انتخابات در ایران همواره با انتقادات بسیاری مواجه بوده است . منتقدان در ایران همواره نظام جمهوری اسلامی را متهم به مهندسی کردن انتخابات کرده و اعلام کرده اند که رهبر نظام با ابزار و امکانهای نامحدودی که در دست دارد مسیر انتخابات را به نفع خود و نهادهای مرتبط با خود تغییر میدهد . شورای نگهبان به عنوان مهمترین این ابزارها همواره با رد صلاحیت کاندیدهای مستقل و منتقد از تشکیل یک مجلس کارآمد جلوگیری کرده است .در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری اما به شکل ویژه شورای نگهبان دست از ابزار نظارت استصوابی برای از میلان خارج کردن تمامی کاندیداهای غیر خودی بهره برد . رهبر جمهوری اسلامی از مدتها قبل خط نشان کشیده بود که مجلس و ریاست جمهوری آینده باید در دست جوانان انقلابی و ولایی باشد . این گفته خامنه ای مجوز رد صلاحیت گسترده از سوی شورای نگهبان تلقی شد . از طرف دیگر بحث تحریم و عدم شرکت در انتخابات در روزهای گذشته به شکل فراگیر در جامعه مطرح شده است . مردم ایران به نمایشی بودن چنین اعمالی از سوی نظام یقین یافته اند .