اسماعیل گرامی به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد

 اسماعیل گرامی، فعال کارگری، به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از هرانا، اسماعیل گرامی، فعال کارگری روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰، به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد.

اسماعیل گرامی در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش در تهران بازداشت و به شعبه ی ۲ بازپرسی اوین منتقل شد.

وی پیشتر در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۹، همزمان با اعتراضات سراسری بازنشستگان در کشور، تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد آزاد شده بود.