اسرافیل فتح الله‌زاده با وثیقه به مرخصی اعزام شد

اسرافیل فتح الله‌زاده با وثیقه به مرخصی اعزام شد

اسرافیل فتح الله‌زاده، فعال مدنی آذربایجانی از زندان اهر به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.