ویدئوگرافیک | از زیرزمین تا کاخ

با انتشار توئیت فراهانی نماینده قم خطاب به حسن روحانی«حسن فریدون» نسبت به وضعیت مالی اش قبل ازانقلاب وحال ، ما را براین داشت تا سری به گذشته صاحب خانه ی ۶۵میلیلرد تومانی ولنجک بزنیم.

زندگی حسن روحانی مانند اکثرسیاسیون جمهوری اسلامی پس از انقلاب به یکباره دگرگون شد. وی همزمان چندین پست گرفت و همیشه بالاترین حقوق ومزایای حکومتی را دریافت می کرد.

پسرک فقیری که از سفره انقلاب برای خود و خاندانش زندگی لاکچری ساخته است.

در این ویدئو ببینید.