از زارای کردستان تا سپیده خوزستان

(✍️ اجلال قوامی)

یکم: پس از ماه ها بازداشت موقت حکم سپیده قلیان و دیگر فعالان کارگری نیشکر هفت تپه صادر شد.حکمی که انتقادات گسترده را به دنبال داشت.پس از آن سخنگوی قوه قضاییه وارد میدان شد و از دستور ویژه رئیس قوه قضاییه

برای بررسی این حکم در دادگاه تجدید نظر با دقت و سرعت خبر داد.حکمی که وکیل سپیده قلیان آن را غیر مستدل و بدون توجه به دفاعیات مطروحه صادر شده ،خواند.

دوم: زهرا (زارا) محمدی کنشگر مدنی و مدرس زبان کوردی هم از دوم خرداد در بازداشت به سر می برد و خانواده وی این روزها نگران سلامتی زارا هستتد و از او خبری ندارند.آیا زهرا(زارا) چنان جرمی مرتکب شده که باید اینگونه

رنج ماه ها بازداشت را به جان بخرد و در وضعیت بلا تکلیفی به سر برد.بنا به گفته ی خانواده زارا، وی با بیماری های مختلفی دست و پنجه نرم می کند، که تداوم بازداشت این بیماری ها را تشدید می کند.آیا وضعیت زهرا محمدی و تن رنجورش مورد توجه دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.