از اعتراضات آبانماه تا کرونا ، دروغ تنها سرمایه ی نظام جمهوری اسلامی

کارشناس: حسن اعتمادی – تحلیلگر سیاسی کرونا با تمامی حرف و حدیث ها و انکار و تایید ها وارد ایران شد .

مانند همیشه مقامات حکومتی ایران بعد از فشارهای فراوان مجبور به اقرار به ورود این ویروس کشنده به کشور شدند .

مانند همیشه ظاهرا شرکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات بی رونق ۲ اسفند مهم تر از جان مردم بوده است . تاخیر در اعلام این خبر در ایران منجر به بروز نوعی بحران شده است .

آمار مبتلایان و کشته شدگان بر اثر کرونا در ایران به سرعت در حال افزایش است . مدیریت ناکارآمد ، عدم شفافیت و نگاه امنیتی رژیم به مساله کرونا باعث شده است که شیوع این بیماری تا اکنون غیر قابل کنترل شود .