ویدئوگرافیک | اراذل و اوباشی برای سرکوب

در اعتراضات سراسری آبان ماه اراذل و اوباش بسیجی شده نقش مهمی در سرکوب اعتراضات و کشتار مردم بیگناه را ایفا کردند.

رسانه‌های مختلف در سال‌های اخیر نام بسیاری از این اراذل ‌و اوباش در شهرهای مختلف را که در سرکوب اعتراضات نقش داشتند را فاش کردند.

این در حالیست که فرمانده سپاه تهران اینبار با عنوان دیگری به نام تیم‌های ضربت مبارزه با «اراذل و اوباش در محلات» تشکیل داده و بیان کرده که این افراد علاوه بر تمرین‌های منظم نظامی، آموزش ویژه مقابله با جنگ شهری نیز می‌بینند.

اعتراضات سراسری ۹۸ از محلات شروع شد و به نظر می‌رسد که این طرح مقدمه سرکوب اعتراضات آینده باشد. شما چطور فکر می‌کنید؟