ادامه بازداشت فریاد عبدی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج

فریاد عبدی با گذشت ۳ هفته از بازداشت این شهروند، هنوز در بازداشتگاه اطلاعات سنندج محبوس است.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، فریاد عبدی فعال مدنی و از اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی در کامیان با گذشت ۳ هفته از بازداشت، همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سنندج محبوس است.

به گفته هەنگاو، فریاد عبدی کە حدوداً سە هفتە پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت شدە بود، همچنان بدون داشتن حق ملاقات با خانوادە و حق دسترسی بە وکیل در بازداشتگاه اطلاعات سنندج محبوس می باشد.

یکی از نزدیکان خانوادە عبدی در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، تلاش‌های مستمر خانوادە وی برای ملاقات با فریاد عبدی تاکنون بی‌نتیجە ماندە است.

فریاد عبدی روز چهارشنبە ٨ مرداد ٩٩، در محل کارش، کتاب‌فروشی دانشمند از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت شدە بود.

این شهروند کُرد سال ٨۶ نیز بە اتهام همکاری با پارت ژیان آزاد کُردستان (پژاک) بە مدت ٢٠ ماه زندانی شدە بود.