ادامه اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور+ فیلم

بازنشستگان تأمین اجتماعی ایران روز چهارشنبه و در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در حدود ۲۰ شهر ایران تجمع کردند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای بجنورد، اراک، مشهد، ایلام، تهران، کرج، شوش، هفت‌تپه، تبریز، کرمان، کرمانشاه، یزد، خرم‌آباد، اهواز، بهشهر، رشت، شوشتر، اصفهان و نیشابور تجمع کردند.

در تهران، بازنشستگان از مقابل مجلس به سمت سازمان برنامه ‌و بودجه راهپیمایی کردند و در سایر شهرها، تجمع‌ها در مقابل اداره‌های تأمین اجتماعی برگزار شد.

تجمع‌کنندگان شعارهایی از جمله «رزمندگان دیروز، گرسنگان امروز»، «از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمی‌دیم» و «ظلم و ستم کافیه،‌ سفره ما خالیه» سر دادند. در اراک بازنشستگان معترض به صورت نمادین یک سفره خالی مقابل ساختمان تامین اجتماعی پهن کردند.

طی ماه‌های اخیر، بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اقشاری بوده‌اند که به صورت مرتب هر هفته تجمع‌های سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کافی برگزار کرده‌اند. 

برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس تفاوت بسیار میان درآمد کارگران و بازنشستگان و هزینه‌های معیشتی را تایید می‌کنند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی دستمزدها بر روی فیش حقوق فروردین، افزایش سالیانه مستمری‌ها از فروردین، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند.