اخبار زندانیان سیاسی – ۶ فروردین ۱۴۰۰

در این قسمت از برنامه، علاوه بر پوشش خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی، از بازداشت و احضار و آزار و شکنجه، نگاهی به مراسم سال نو برای خانواده های داغدار و دادخواه و خانواده های زندانیان سیاسی هم داشتیم.

در این برنامه مثل همیشه تلاش ما علاوه بر خبررسانی، ایجاد حس نزدیکی و همدلی میان ملت ایران با این قهرمانان و خانواده های آنان بوده است.

اخبار زندانیان سیاسی با بیتا جوراب دوز