اخبار زندانیان سیاسی – ۲۲ آبان ۱۳۹۸

اخبار زندانیان سیاسی با بیتا جوراب دوز و شکوفه آذرماسوله
در این بخش خبری به اتفاقات درون زندانها در خصوص زندانیان سیاسی، اخبار و احکام دادگاه های انقلاب و نامه ها و بیانیه ها در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی می پردازیم.