اخبار زندانیان سیاسی – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

گزارشی از بازداشت های روز جهانی کارگر، کشته شدن سه شهروند بلوچ و یک شهروند کرد با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و انتظامی، اعتصاب غذای رضا طالشیان جلودارزاده، آخرین وضعیت محمد نوریزاد و سایر اخبار از زندانیان سیاسی و مسائل مربوط به زندانهای ایران