احضار یک فعال صنفی فرهنگی به دادسرای شهرستان رودسر

یک فعال صنفی فرهنگیان استان گیلان به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودسر فراخوانده شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “آواتودی”، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از احضار عزیز قاسم‌زاده به شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودسر، در پی دریافت ابلاغیه‌ای در روز شنبه ۱۵ آبان ماه خبر داده است.

بر اساس این احضاریه از وی خواسته شده است، ظرف مدت ۸ روز از زمان درج ابلاغیه در سامانه ثنا، در شعبه دوم دادسرای انقلاب شهرستان رودسر برای دفاع از اتهام‌های “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” حاضر شود.

این فعال صنفی معلمان، روز یکشنبه ۴ مهر ماه، در حالی که مشغول یک مصاحبه ویدئویی بود، توسط نیروهای سرکوبگر در منزل پدر خود بازداشت شد.

قاسم‌زاده در طول مدت زمان بازداشت‌ ممنوع الملاقات و از حق تماس تلفنی محروم بود.

وی پس از ۱۵ روز بازداشت و با پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، روز دوشنبه ۱۹ مهر ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا اتمام روند دادرسی از زندان رودسر آزاد شد.