احضار و بازجویی دو شهروند بلوچ توسط اطلاعات نیکشهر 

یک شهروند بلوچ در مسیر سفر به شیراز در پلیس راه نیکشهر مورد بازجویی ماموران اطلاعات قرار گرفت و یک شهروند دیگر به سازمان اطلاعات این شهرستان احضار شده است.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، روز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۹۹، سازمان اطلاعات طی تماسی به “افضل کریمی” فرزند عبدالرحیم اهل روستای دسک از توابع شهرستان نیکشهر اعلام کرده که خود را به اداره اطلاعات معرفی کند؛ همچنین “رحمت عطایی” فرزند دادشاه اهل همین روستا در پلیس راه نیکشهر و حین سفر به شیراز مورد بازجویی ماموران اطلاعات قرار گرفت.

ماموران اطلاعات سپاه از افضل خواسته اند خود را روز شنبه ۱۸ مردادماه در حالی که این روز تعطیل هست خود را به اداره اطلاعات این شهرستان معرفی کند.

افضل پیمانکار ساختمانی است که چندین بار ماموران اطلاعات از طریق تماس تلفنی او را احضار کرده که وی به این اداره مراجعه نکرده است.

همچنین ماموران اطلاعات طی تماس تلفنی که با رحمت داشتند از او خواسته اند خود را امروز به اداره اطلاعات معرفی کند؛ اما او گفته که در حین سفر به شیراز برای کارگری است.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”ماموران اطلاعات پس از شنیدن سفر رحمت به شیراز، او را در پلیس راه نیکشهر گرفته و حدود دو ساعت مورد بازجویی قرار داده و به او گفته اند که فعال سیاسی و اجتماعی هستی و باید از فعالیت های خود دست برداری.“

این منبع افزود: ”رحمت دانشجوی دانشگاه آزاد بنت از توابع شهرستان نیکشهر است که از طریق کارگری مخارج خانه و دانشگاه خود را تامین می کند.“

فشارهای ماموران اطلاعات در روزهای اخیر به مردم روستای دسک از توابع بخش بنت شهرستان نیکشهر به شدت افزایش یافته است.