احضار و بازجویی از یک فعال مذهبی اهل سنت در اداره اطلاعات راسک

یک روحانی اهل سنت شهرستان سرباز به اداره اطلاعات راسک احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، روز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۹۹، یک روحانی اهل سنت شهرستان سرباز به نام مولوی “محمد ایوب بارانی” فرزند یارمحمد به اداره اطلاعات راسک احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

مولوی بارانی مدرس و مسئول ثبت نام حوزه علمیه منبع العلوم روستای درپگ ملک آباد است.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین در این مورد گفت: ”ماموران اطلاعات در بازجویی از مولوی بارانی در مورد حوزه علمیه، تعداد طلاب حوزه و برنامه های آن از وی پرس و جو کرده اند.“

در سال جاری فشار بر مدارس علوم دینی و روحانیون اهل سنت بویژه در شهرستان های راسک و سرباز افزایش یافته و بیش از ده ها تن از روحانیون اهل سنت به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.