احضار ناصر خلوصی، فعال ملی مدنی ساکن تبریز برای حضور در ۲ جلسه دادرسی

شعبه ۱دادگاه انقلاب و شعبه ۱۱۲دادگاه کیفری ۲ شهرستان تبریز با ارسال ۲ ابلاغیه از طریق سامانه ثنا, ناصر خلوصی، فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را برای حضور در جلسات دادرسی فراخواند. 

به گزارش تلویزیوزن آزادی به نقل از حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، ناصر خلوصی، فعال ملی مدنی ساکن تبریز توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز با اتهامات عضویت در گروه گاماج « طیف فعالین مستقل آذربایجان » و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه خواهد شد. این فعال ملی مدنی همچنین در تاریخ ۲۴ شهریور ماه سالجاری توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز در بخش دوم از همین پرونده برای ارائه دفاعیات از بابت اتهام نشر اکاذیب فراخوانده شد. 

براساس ابلاغیه کتبی صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز که این فعال ملی مدنی در صفحه شخصی خود منتشر کرده: “وی باید ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات عضویت در گروه گاماج « طیف فعالین مستقل آذربایجان » و فعالیت تبلیغی علیه نظام در محل شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز حاضر شود”. 

همچنین در ابلاغیه صادره دیگری که توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز از طریق سامانه ثنا به لین فعال ملی مدنی ابلاغ شد ناصر خلوصی باید راس ساعت ۹ صبح ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام نشر اکاذیب در شعبه مذکور حاضر شود”. 

ناصر خلوصی در تشریح اتهامات تفهیم شده به وی در این ۲ پرونده قضائی اعلام کرد: ” سه بار تفهیم اتهام شدن من نشانه پرونده سازی است، بار اول داخل بازداشتگاه وزارت اطلاعات با عنوان اتهامی عضویت در گروهک گاماج « طیف فعالین مستقل آذربایجان » البته چشم بسته!؟ بار دوم ۴ ماه بعد از آزادی از زندان به قید وثیقه و اینبار هم همان اتهام عضویت در گاماج « طیف مستقل »!! بار سوم ۶ ماه بعد از دستگیری و اضافه شدن ۲ اتهام دیگر : تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب که این دو اتهام دقیقا اتهامات پرونده ۳ سال قبل من است!!. البته این دفعه به جای گاماج صورت اتهام به عضویت در گروهک طیف مستقل آذربایجان به نظرم تغییر یافته است … یعنی ۷ ماه بعد متوجه شده اند …و … کجای دنیا چنین چیزی ممکن است؟”

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی در تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی چندی بعد با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.