ابوالفضل نژاد فتح در دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس محکوم شد

ابوالفضل نژادفتح فعال صنفی دانشجویی در دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس محکوم شده است.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “شوراهای صنفی دانشجویان کشور”، ابوالفضل نژادفتح فعال صنفی دانشجویی و دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان آبان ٩٨، در دادگاه تجدیدنظر که به صورت غیابی برگزار شد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم شد.

این فعال صنفی طی دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و اجتماع و تبانی به پنج سال حبس محکوم شده بود که عملا پنج سال آن قابل اجرا بود.

ابوالفضل نژادفتح فعال دانشجویی روز پنج‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸ بازداشت و روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸ با سپردن وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.

این دانشجو به همراه شماری از دانشجویان در پی تجمع رو یکشنبه ۲۶ آبان در محوطه دانشگاه تهران بازداشت شدند. یک روز پس از بازداشت این دانشجویان، سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران به رسانه‌ها گفته بود: «روز یکشنبه ۲۶ آبان تعدادی از دانشجویان معترض به حوادث اخیر و همچنین مشکلات روز جامعه در دانشگاه تهران تجمع کردند که بنابر اخبار رسیده، چند نفر از دانشجویان بعد از پایان تجمعات در بیرون از دانشگاه دستگیر شدند.»