ابوالفضل قدیانی: اعدام نوید افکاری جنایت و مسئول آن خامنه‌ای است

ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعدام نوید افکاری را “ورق سیاه” دیگری بر پرونده علی خامنه ای رهبر ایران دانست.

به گزارش تلویزیون آزادی، علی قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از منتقدان شخص علی خامنه ای، در واکنش به اعدام نوید افکاری نوشت: اعدام غیرقانونی، انتقام جویانه و ظالمانه نوید افکاری جنایتی مسلم و به شدت محکوم است.

آقای قدیانی در ادامه نوشت: این اعدام ورق سیاهی بر پروندهٔ سیاه‌تر از سیاه خودکامهٔ امروز ایران علی خامنه‌ای و عمال سرکوبگرش افزود، این جنایت و جنایاتی نظیر این برای بقای این قدرت فاسد جهنمی است که خصلت خودویرانگری آن تشدید شده و زوال مشروعیتش عیان گشته است.

آقای قدیانی این اعدام را مصداق ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان ایرانی تلقی کرد و گفت: بر همگان آشکار است نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی با تشبث به استراتژی رسوای نصر بالرعب می کوشد مردم را مرعوب و منفعل کند اما مرعوب واقعی اعدام کنندگانند که از وحشت قیام مردم علیه خود قدرت تعقل و تفکر را از دست داده اند.

مسئول اصلی این جنایت علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد.

اعدام “ناگهانی” نوید افکاری بدون اطلاع خانواده باعث واکنش‌های گسترده‌ جهانی به همراه داشت که تا کنون در این مورد کم‌سابقه بوده است.