ابطال تابعیت ایرانی ناصر فهیمی زندانی سیاسی عقیدتی توسط شعبه ۱۲ تجدید‌نظر

ابطال تابعیت ایرانی ، مربوط به زندانی سیاسی عقیدتی دکتر ناصر فهیمی توسط شعبه ۱۲ تجدید نظر قطعی شد.

ناصر فهیمی پزشک کرد زبان محبوس در زندان تهران بزرگ به علت اعتراض شدید و عملکرد خصمانه رژیم ایران در حق خود و تمام مردم مظلوم ایران و همچنین زندانیان سیاسی عقیدتی رسما درخواست ابطال و سلب تابعیت ایرانی خود را از رژیم ایران خواستار شد، که در این راستا و بعد از چندین بار موکول کردن پرونده جهت تصمیم گیری به هیئت وزراء و قوه قضاییه با قطعیت حکم صادره توسط شعبه ۱۲ تجدید نظر تهران به وی و رییس جمهور و ریئس قوه قضاییه ابلاغ شد،
گزارش های موثق حاکی از آن است عدم اعطای مرخصی و رسیدگی به جهت ازادی وی از زندان ، ممنوع از ملاقات ، عدم تحویل دارو و لباس و ….. به علت درخواست ابطال تابعیت ایرانی(به گفته حکومت، بازی با ابروی رژیم)، افشاگری بر علیه حکومت ایران ،طرفداری از فعالین مخالف رژیم و… موجب افزایش اقدامات خصمانه و مغرضانه به عناوین مختلف توسط مزدوران رژیم و قوه قضاییه نسبت به ایشان شده و بسیار شدت یافته است