چارچوب – آنچه درباره قره باغ باید بدانیم

این روزها در صدر خبرهای منطقه، خبر جنگ ارمنستان و آذربایجان وجود دارد. جنگی که در واقع از بیش از ۳ دهه قبل آغاز شده و اگرچه توقفهای گاها طولانی مدت داشته، هنوز به یه صلح منجر نشده است.

در این جنگ به دلیل این که علاوه بر اختلافات سیاسی، مسائل تاریخی و اتنیکی هم مطرح است، مردم و کشورهای منطقه هم حرفهای زیادی برای گفتن پیدا کردند و در روزهای اخیر از موضعگیریهای کشورهای همسایه در این رابطه بسیار میشنویم.

اما آنچه که این تنش را برای همه منطقه پر اهمیت کرده است چیست؟ ترس از گسترش جنگ به سایر کشورها؟ ترس از اتفاقات مشابه درون کشورهای دیگر؟ نگرانی های حقوق بشری کجای این معادلات قرار گرفته اند؟

میهمان: طاها کرمانی – خبرنگار از ترکیه