آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان تجمع اعتراضی برپا کردند

جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان، با تجمع در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این استان، دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۹۹، جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان، با تجمع در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این استان، دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.

یکی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان گفت: تعدادی نیرو در سال ۹۲ برای فعالیت در نهضت سواد آموزی خوزستان جذب شدند که به صورت پیمانی مشغول به کار هستند.

او گفت: با توجه به نیاز خوزستان به نیروی معلم خواستار تبدیل وضعیت خود به حق‌التدریسی هستیم.

وی ادامه داد: حدود ۲ سال است که حقوق ما پرداخت نشده است این در حالی است که تمام وقت در حال کار و فعالیت بودیم.

۱۱ تیر سال گذشته تجمع سراسری آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، در تهران مقابل سازمان اداری استخدامی کشور برگزار شد و آنها در آن تجمع، خواستار اجرای مصوبه سال ۹۵ مجلس شدند که به صراحت مساله تبدیل قرارداد آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی را مطرح کرده است.