ویدئوگرافیک| آمریکا حامی ایران

مسئولان نظام جمهوری اسلامی ۳۰ سال است که به مردم ایران القا می‌کنند که در جنگ ایران و عراق کل دنیا یه کمک عراق رفته بودند و ایران به تنهایی توانسته است کل دنیا را شکست دهد.

این در حالیست که اسنادکتاب جنگ ایران و عراق دانشگاه هاروارد حقایق متناقضی را از جمله کمک سه برابری آمریکا به ایران نسبت به عراق در مدت هشت سال جنگ و اینکه آمریکا یک سال قبل از وقوع جنگ، ایران را از حمله احتمالی عراق مطلع کرده بود و بسیاری حقایق دیگر که در این ویدیو ببینید.