آزادی ۲ تن از معترضان آبانماه از زندان فشافویه

دو زندانی سیاسی از معترضان آبان ۹۸،از زندان تهران بزرگ آزاد شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز سه شنبه ۲۰ آبانماه ۹۹، جواد بلند جاه و مجید زره پوش دو زندانی سیاسی که پیشتر در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بازداشت و به حبس محکوم شده بودند، از زندان تهران بزرگ آزاد شده‌اند.

جواد بلندجاه در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای بلندجاه مدتی بعد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی در ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی (اغتشاش) (بنزین)” به ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. جواد بلندجاه ۲۲ ساله است و پیش از بازداشت به عنوان فروشنده در میوه فروشی اشتغال داشت.

سید مجید زرهپوش نیز در آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی نهایتا توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب انقلاب از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد امنیت کشور به ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.