آزادی یک شهروند بلوچ با قید وثیقه از زندان مرکزی زاهدان

جمال جدگال شهروند بلوچ اهل شهرستان نیکشهر، با قید وثیقه از زندان آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “رسانک”، روز یک شنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۹، “جمال جدگال” فرزند آدم شهروند بلوچ اهل روستای هیتک از توابع شهرستان نیکشهر با قید وثیقه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.

آقای جدگال در تاریخ ۷دی ماه سال جاری توسط نیروهای لباس شخصی و بدون حکم قضایی در چابهار بازداشت شده بود. 

اتهام این شهروند “تشویش اذهان عمومی و همکاری با معاندین نظام” عنوان شده است.

گفتنی است که قبلا نیروهای امنیتی یک اسلحه از نوع کُلت کمری و وثیقه سیصد میلیون تومانی را جهت آزاد کردن وی از خانواده اش خواسته بودند.