آزادی موقت ۴ فعال مدنی تُرک تا پایان مراحل دادرسی

۴ فعال مدنی تُرک که در جریان اعتراضات اخیر شهروندان ترک در اعتراض به حمایت ایران از ارمنستان، بازداشت شده بودند با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، آیدین ذاکری، رضا سید نوری، سجاد جولانی و محمد جولانی از فعالان مدنی ترک که در جریانات اخیر بازداشت شده بودند با قرار وثیقه سنگین تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

آیدین ذاکری ساکن مشگین شهر با تودیع وثیقه ۳۰ میلیون تومانی و رضا سید نوری ساکن پارس آباد مغاد با تودیع وثیقه ۷۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده اند.

و نیز روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۹۹، سجاد جولانی و محمد جولانی با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شدند.

با فراخوان شهروندان ترک در اعتراض به حمایت جمهوری اسلامی و ارسال تجهیزات از مرز نوردوز به ارمنستان، شمار زیادی از فعالان مدنی ترک در شهرهای مختلف از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت برخی از بازداشت شدگان تا کنون مشخص نشده و شماری زیادی نیز در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند.