آزادی موقت سارا برزگر شهروند اهل کرمانشاه با قرار وثیقه

سارا برزگر کە دو هفتە پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بود، با وثیقە از زندان آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هەنگاو”،  روز دوشنبە ٧ مهر، سارا برزگر، شهروند اهل کرمانشاه که دو هفتە پیش از سوی وزارت اطلعات بازداشت شده بود، با قرار وثیقه موقتاً و تا زمان برگزاری نشست دادگاه، از زندان آزاد آزاد شد.

سارا برزگر کە دارای مدرک لیسانس زبان انگلیسی است، روز شنبە ٢٢ شهریور ٩٩، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت ایران بازداشت شدە بود.

نیروهای ادارە اطلاعات پس از بازداشت این شهروند کُرد، اقدام بە تفتیش منزل و ضبط کتاب‌ها ، تلفن همران و لپ تاپ او کرده بودند.