آزادی سه نوکیش اهل سنت ساکن شوشتر با قید وثیقه

مسلم زغیبی، صاحب کراسی و حسین عگبی سه شهروند اهل سنت اهل شوشتر هر یک با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از خاکزدگان، امروز یک شنبه ۲ شهریورماه ۹۹، مسلم زغیبی فرزند طعمه، صاحب کراسی وحسین عگبی از شهروندان اهل سنت شوشتر پس از ۲ سال در بلاتکلیفى در زندان شوشتر، هر یک با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تا صدور حکم آزاد شدند.

این سه فعال اهل سنت عرب به همراه شمارى از شهروندان عرب اهل سنت در ۶ مهرماه ۱۳۹۷ به دلیل تغییر مذهب و فعالیت در این حوزه توسط اداره اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ و نشر وهابیت محاکمه شدند و تا کنون حکمى براى آنها صادر نشده است.

منابع حقوق بشر مى گویند؛ بیش از ۱۰ نفر از جوانان اهل سنت هم اکنون در زندان شوشتر در بلاتکلیفى بسر مى بردند و با تبعیض و خشونت در زندان با آنها برخورد مى شود.

«اتهام تبلیغ و نشر وهابیت» اتهامى است که پس از انقلاب، دادگاه ها و نهادها قضایی و امنیتى علیه افرادى که مذهبشان را از شیعه به اهل سنت تغییر داده اند، نسبت داده می شود.