آزادی سه شهروند بازداشتی با تودیع قرار وثیقه در ارومیه

سه شهروند اهل پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه آزاد شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، طه آتش‌افراز، رحمان دریازی و پشتیوان نبی زرگتن سه شهروند اهل پیرانشهر، با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه آزاد شدند.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شده است.

طه آتش‌افراز در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۹ و رحمان دریازی و پشتیوان نبی زرگتن مورخ ۳۰ دی‌ماه ۹۹، به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بودند.

این شهروندان تا قبل از درخواست وثیقه نتوانسته بودند با خانواده‌‌هایشان ارتباط برقرار کنند و به وکیل هم دسترسی نداشته‌اند.