آزادی روحانی اهل سنت بلوچ پس از ۷ سال بازداشت از زندان مرکزی زاهدان

یک روحانی بلوچ اهل سنت که بیش از هفت سال در زندان مرکزی زاهدان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت بود، آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، مولوی “نورالدین کاشانی” فرزند خداداد اهل زاهدان و مدرس قرآن روستای شندک از توابع شهرستان زابل که از سال ۹۲ در زندان زاهدان بازداشت بود، روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۹۹ از زندان آزاد شد.

این درحالیست که چندین بار حکم اعدام و زندان این روحانی اهل سنت از سوی مقامات قضایی کشور صادر و نقض شده بود.

مولوی کاشانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و حمله به ماموران امنیتی بازداشت شده بود که وی این اتهامات را رد کرده اشت.

مولوی کاشانی در زمان بازداشت خود اظهار داشته که برای اخذ اعترافات اجباری او را تحت شکنجه های شدید قرار داده و در زیر شکنجه مجبور به اعترافاتی شده که به هیچ وجه از آن خبر ندارد.

همچنین در تاریخ ۲۵ اسفند سال ۹۶ دادگاه انقلاب زاهدان با ریاست قاضی خسروی و مستشاری محمد مرزیه دادستان پیشین زاهدان برای آزادی مولوی کاشانی وثیقه ۵ میلیارد برای اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و ۵۰ میلیون تومان دیگر به اتهام «قتل» صادر کرده بودند.

لازم به ذکر است، مولوی نورالدین کاشانی در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۹۲ پس از ادای نماز صبح و در مسیر بازگشت به منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.