آزادی رشید ناصرزاده به صورت مشروط از زندان اشنویه

رشید ناصرزاده، فعال محیط زیست اهل اشنویه به صورت مشروط از زندان این شهرستان آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”، روز پنج‌شنبه ۱۴ اسفندماه، رشید ناصرزاده، فعال محیط زیست اهل اشنویه به صورت مشروط از زندان این شهرستان آزاد شد. روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه، این فعال محیط زیست با پابند الکترونیکی از زندان اشنویه آزاد شدە بود.

روز یکشنبه ۵ مردادماه، این فعال کُرد پس از معرفی خود به بخش اجرای احکام دادگاه اشنویه جهت اجرای حکم به زندان این شهرستان انتقال یافت.

شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو اشنویه این فعال محیط زیست را به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ١٨ ماه حبس کاهش یافته بود.

دادگاه این فعال محیط زیست را به “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های معاند و مخالف نظام” متهم کرده بود.

دادگاه با استناد به مواد ۵٠٠ و ۶١٠ از فصل تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ و ماده ١٣۴ قانون مجازات ١٣٩٣ این فعال محیط زیست را به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور” به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال حبس تعزیری با اجرای مجازات اشد به لحاظ تعدد جرم و با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم کرده بود.

صدور این حکم برای این فعال کُرد با استناد به گزارشات اداره اطلاعات اشنویه و ضابطین قضایی دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه بوده است.

این فعال مدنی از اتهام “جاسوسی برای گروه‌های مخالف نظام” با استناد به اصل ٣٧ قانون اساسی و ماده ۴ آیین دادرسی کیفری تبرئه شده بود.

این فعال محیط زیست اهل اشنویه، روز سه‌شنبه ۱۲ آذرماه ٩٨، هنگام بازداشت از اقلیم کردستان عراق در جاده پیرانشهر – اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز پنج‌شنبه ۲۶ دی‌ماه همان سال پس از ۴۴ روز بازداشت با قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شده بود.