آرشام رضائی، زندانی سیاسی در پرونده جدید تفهیم اتهام شد

آرشام رضائی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج از بابت پرونده جدید تفهیم اتهام شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام رضائی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج پیش از انتقال به این زندان در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست محمود حاج مرادی از بابت پرونده جدیدش با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

این فعال مدنی از بابت پرونده اول خود در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود در آن پرونده است. 

آرشام رضائی از بابت فعالیت هایش در فضای مجازی پس بازداشت اخیر و انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی برای تفهیم اتهام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین منتقل و با اتهامات جدید « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام » تفهیم اتهام شد.

آرشام رضائی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران انتظامی به همراه برگه جلب وی به بهانه اجرای حکم حبس تعزیری اش بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، برای آغاز دوران محکومیت حبس تعزیری خود به سلول انفرادی در بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.