ویدئوگرافیک | آدم‌ربایی؛ رذالت خامنه‌ای و دارو دسته‌اش!

علاوه بر گروگانگیری، آدم‌ربایی نیز از دیگر خصوصیت‌های زشت رژیم ایران است؛ کاری که فقط از باند‌های قاچاق مواد مخدر و اراذل و اوباش بر می‌آید.

ربودن روح‌الله زم، جمشید شارمهد و حبیب فرج‌الله‌چعب تازه‌ترین اقدام‌های فرقه تبهکار حاکم بر ایران محسوب می‌شود که ثابت می‌کند این خصوصیت ضد انسانی‌اش را هنوز ترک نکرده است.

آدم‌ربایی از جمله اقدام‌هایی است که طبق قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود؛ اما خامنه‌ای و دارو دسته‌اش همچنان به این رذالت ادامه می‌دهند.