‍ فریاد آزادی بر دیوارهای شهر سولدوز(نقده) ؛ ما همه لسانی هستیم.

فعالین ملی مدنی شهر سولدوز(نقده) آذربایجان غربی با چاپ و نصب صدها پوستر اعتراضی بر روی معابر و دیوارهای شهر ضمن محکومیت حکم اخیر آقای لسانی، خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال سرشناس آذربایجانی گردیدند.

فعالین شهر سولدوز که این پوستر ها را به صورت گسترده در سطح شهر نصب کرده بودند با مضمون ” ما همه لسانی هستیم ” و “free abbas lesani ” ضمن آگاهی بخشی در خصوص آقای لسانی خواستار توقف روند ناعادلانه محاکمه و لغو حکم غیر قانونی و آزادی این فعال شدند.

از زمان بازداشت غیر قانونی آقای لسانی در ۲۵ دی ۱۳۹۷ ، اعتراضات گسترده ای نسبت به بازداشت و روند غیرشفاف و غیرقانونی محاکمه این فعال سرشناس آذربایجانی صورت گرفته است. از جمله شعارهای هزاران نفری طرفداران تیم تراکتور آذربایجان و مطالبه آزادی این فعال،نامه نگاری فعالین سرشناس شهرهای مختلف آذربایجان،دیوارنویسی ها و نصب و توزیع هزاران پوستر در اکثر شهرهای آذربایجان، ایجاد کمپین های حمایتی و….

گفتنی است در روندی غیر قانونی شعبه یک دادگاه تجدید نظر اردبیل به ریاست ” ناصر عتباتی “دادستان پیشین و مدیرکل فعلی دادگستری استان اردبیل حکم ٨ سال حبس تعزیری “عباس لسانی” فعال سیاسی سرشناس تورک را به ۱۵ سال افزایش داد.