۵٠ هزار زاهدانی فاقد شناسنامه هستند

عبدالجلیل شهنوازی، رئیس شورای شهر زاهدان، طی سخنانی اظهار داشت: ۵۰ هزار نفر از حاشیه‌‌نشینان شهر زاهدان فاقد شناسنامه و هرگونه سند هویتی دیگری هستند.

برپایه آمارهای حکومتی ۵٠ درصد جمعیت زاهدان، حاشیه‌نشین می‌باشند.

در همین رابطه در دی‌ماه ١٣٩۶ شمسی، مسعود مالکی، مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، جمعیت ساکن در مناطق حاشیه‌ای شهرهای این استان را ۴۴۱ هزار و ۵۶۵ نفر اعلام کرد.

مالکی علاوه بر ارائه این آمار، متذکر شد که بیش از نیمی از جمعیت حاشیه‌نشین زاهدان فاقد سرپناه مناسب و در زیر چادر، کپر و یا خانه‌های ساخته شده از حلبی زندگی می کنند.

در همین رابطه مسعود شریفی، مدیر کل راه و شهرسازی استان کرماشان، در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٧ اعلام کرد: در حال حاضر ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت استان حاشیه نشین و محروم از امکانات اولیه رفاهی می‌باشند.