یک شهروند کُرد در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی سنندج دچار سکته قلبی شد

توفیق سرفراز در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی سنندج دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان توحید این شهر منتقل شده است.

به گزارش تلویزیون آزادی، شامگاه روز یکشنبه هفدهم شهریورماه، یک شهروند کُرد به نام “توفیق سرفراز” در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی سنندج دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان “توحید” این شهر منتقل شدهاست.

این شهروند بیست روز پیش به اتهام “ارتباط و همکاری با یکی از کانال‌های تلگرامی توسط نیروهای اطلاعاتی وابسته به اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شده بود.

این شهروند کُرد هم‌اکنون در بیمارستان “توحید” سنندج بستری و وضعیت عمومی وی نامناسب اعلام شده است.