کمبود واکسنهای دامی، تهدیدی برای دام ها و شیوع انواع بیماری های دامی

به گزارش شبکه آزادی، از زمستان سال ۹۶ توزیع واکسنهای دامی توسط موسسه رازی کاهش پیدا کرد و این امر روز به روز شدت پیدا کرد به طوری که در حال حاضر واکسنهای ضروری گوسفند و بز مثل آنتروتوکسمی ، قانقاریای عفونی کبد و آگالاکسی به شدت کمیاب شده و این موضوع از یک طرف باعث وقوع تلفات زیاد در بین جمعیت دامی کشور و افزایش میزان ابتلا به برخی از بیماریها شده است.

واز طرف دیگر باعث کسادی و رکود کسب و کار دامپزشکان شاغل در بخش خصوصی واکسیناسیون و پیشگیری از بیماریها شده است و ادامه فعالیت این صنف را با مشکل مواجه کرده است