کشتار اسب کاسبکاران و بە آتش کشیدن اجناس آنها در نوسود

نیروهای مسلح ایران در مرز نوسود استان کرماشان (کرمانشاه)، بە سوی دستەای از کولبران و کاسبکاران آتش گشودە و اجناس آنها را بە آتش کشیدند.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از “هەنگاو”، ساعت ٣ بامداد جمعە ۴ آبان ٩٧، نیروهای مسلح در بلندی های ”آوزنی“ واقع در مرز نوسود، بە سوی دستەای از کولبران و کاسبکاران کرد آتش گشودەاند.

یکی از این کولبران کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود اعلام کرد کە ” نیروهای مسلح ۴ راس اسب کاسبکاران را تلف و اجناس و بارهای ١٠ تن از کاسبکاران را بە آتش کشیدەاند.

اجناسی کە از سوی نیروهای مسلح بە آتش کشیدە شدە مال دو کاسبکار بە نام های قادر سهرابی و یاسر رحیمی بودە کە این نیروها خود آنها را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.