کاشت الکترود در مغز برای ترک اعتیاد توسط دانشمند ایرانی

دکتر “علی رضایی” با سرپرستی محققان دانشکده پزشکی وست ویرجینیا , موسسه علوم اعصاب راکفلر برای اولین بار برای درمان یک بیمار مبتلا به اعتیاد به مشتقات تریاک از از کاشت الکترود در مغز استفاده کردند.
.
این روش که تحریک عمیق مغزی یا “DBS” نام دارد، نوعی جراحی است که چند الکترود را درون مغز و در مراکز خودکنترلی و لذت مغز بیمار قرار می‌دهند.
.
بیمار مرد ۳۳ ساله دارای با سابقه یک دهه سوء مصرف مواد افیونی، اوردوز و ترک موقت و بازگشت چندباره به مصرف مواد مخدر بود.
.
دکتر رضایی درباره این روش گفت: اعتیاد یک بیماری مغزی است که مراکز پاداش در مغز را شامل می‌شود و ما باید برای کمک به کسانی که به شدت تحت تأثیر اختلال در مصرف مواد افیونی هستند، فناوری‌های جدیدی کشف و ابداع کنیم.