وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی: برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی در پی تأسیس وزارت ارشاد شماره دومی هستیم

وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی: برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی در پی تأسیس وزارت ارشاد شماره دومی هستیم

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایشی که شامگاه سه‌شنبه ۲۲ مرداد درباره تحولات در فضای سایبری در تهران برگزار شد اعلام کرد که وزارت ارشاد اسلامی برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبری در ایران در پی تأسیس ارشاد اسلامی شماره ۲ است.

صالحی گفت: «سازمان‌های حکومتی ما باید خودشان را با شرایط تازه هماهنگ کنند.

ما نیازمند هستیم که وزارتخانه‌های ما در اتفاق‌های مختلف به صورت تازه‌ای برخورد کنند. به این ترتیب ما در پی ایجاد وزارت فرهنگ شماره دومی هستیم که برای آن برنامه سه ساله در نظر گرفته شده که ۷۱ اقدام دارد.»

سید عباس صالحی تحولات در دنیای مجازی را با آخرالزمان مقایسه کرد و بر لزوم هماهنگی سازمان‌های حکومتی با شرایط تازه » تاکید کرد

صالحی گفت: «اگر جهان را به دو دوره پیش از تاریخ و پس از تاریخ تعریف کنیم، جهان بشریت را نیز باید به دو بخش پس از سایبری و قبل از سایبری تقسیم کرد.