ورزش را سیاسی نکنیم
(✍ اجلال قوامی)

فرهنگ را سیاسی نکنیم.هنر را سیاسی نکنیم.این” سیاسی نکنیم ها” به ورزش هم رسید.نشست خبری “جمشید خیرآبادی” رئیس هیات کشتی کردستان هم طعم سیاست به خود گرفت.

از همان ابتدای این نشست خبری “خیرآبادی” گفت: نه اهل سیاست هستم و نه با آن میانه ای دارم.توسعه و ارتقای کشتی کردستان تنها هدف من است و زندگی ام برای کشتی است.” اما چرا این نشست خبری حال و هوای سیاست به خود گرفت، از آنجا بود که رئیس هیات کشتی کردستان در پاسخ به این پرسش که :” برخی ورزشی ها با خاستگاه ورزش قدم در میدان سیاست می گذارند و راهی مجلس و شوراها می شوند و در این جایگاه ناکارآمدی شان باعث بی اعتمادی مردم به آنها می شود، نظر شخصی شما در این رابطه چیست؟ ” کت اش را درآورد و آستین ها را بالا زد و نفس عمیقی کشید و با اعتماد به نفس بالایی گفت:” اهل دروغ و تظاهر نیستم و نباید از اعتماد و احترام مردم به خود سو استفاده کرد.بنده در این جایگاه می توانم‌ به ورزش کردستان خدمت کنم ، آمدن به حوزه سیاست را نمی پسندم و نه کاندیدای مجلس می شوم و نه شورا.با آبروی خود معامله نمی کنم.”

جمشید خیرآبادی دوباره با یک پرسش ورزشی آمیخته با سیاست روبرو شد.پرسش این بود:” اگر شما به ایامی که کشتی می گرفتید، برگردید و با یک کشتی گیر “اسراییلی” روبرو شوید، حاضر به انجام کشتی با او هستید؟” پاسخ “خیر آبادی صریح و روشن بود.” به ناچار به ناچار طبق قوانین کشور با کشتی گیر اسراییلی کشتی نمی گرفتم.او در ادامه تاکید کرد: در آن ایام و در دفاع از رسول خادم نامه ای نوشتم و از اقدام خادم حمایت کردم.ورزش را نباید آلوده سیاست بازی ها کرد.”

این اولین نشست خبری ” جمشید خیر آبادی” بود که با حضور پرشمار خبرنگاران برگزار شد و از عملکرد چند ماهه ی خود در هیات کشتی کردستان که بنا به گفته ی او کشتی به گل نشسته ای بود، سخن گفت و به آینده این رشته ورزشی امیدوار بود.